środa, 21 maja 2014

warto inwestować czy nie?

Inwestowanie w nieruchomości


Inwestowanie jest alternatywą dla klasycznego oszczędzania. Polega na lokowaniu kapitału, który następnie ma pracować na zysk inwestora. W ten sposób uzyskuje się korzyści majątkowe w bieżącym rozrachunku lub w przyszłości.
Inwestowanie w nieruchomości może odbywać się na dwa różne sposoby: poprzez bezpośrednie lokowanie kapitału w nieruchomości lub inne aktywa. Może przebiegać drogą pośrednią poprzez wykup udziałów oraz akcji lub papierów wartościowych.
Inwestowanie może polegać nie tylko na zakupie nieruchomości, ale również przybierać formę inwestycji w przedsiębiorstwa zajmujące się budową nieruchomości oraz w konkretne przedsięwzięcia. W ten sposób wyróżnia się dwa typy inwestycji: finansowe oraz rzeczowe.

Inwestowanie bezpośrednie

Inwestycje rzeczowe to forma najczęściej spotykana. Polega na zakupie nieruchomości lub dzierżawy gruntu, budowli lub budynków. Ta forma inwestowania wymaga posiadania znacznego kapitału, a to najczęściej wiąże się z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. W ten sposób można zmniejszyć dochód gospodarstwa domowego, który jest pomniejszony o koszt kredytu. Mniejszy jest także podatek dochodowy obliczany od zysku. Dodatkowo inwestowanie bezpośrednie z kredytu ma również tę zaletę, że inwestor może korzystać z tak zwanego efektu dźwigni finansowej, czyli sytuacji, kiedy stopa zwrotu kapitału własnego jest wyższa od stopy oprocentowania kredytu. Niestety są też wady: główna to mała przejrzystość rynku, jego zmienność. Inwestor musi zapoznać się z analizą ekonomiczną, choć i ta może dawać sprzeczne sygnały.
Dodatkowo w odróżnieniu od inwestowania w akcje lub jednostki inwestycyjne zakup nieruchomości odróżnia się małą płynnością nieruchomości i wysokimi kosztami transakcji. W konsekwencji inwestycje w nieruchomości traktowane są jako długofalowe. Z drugiej strony długi okres użytkowania nieruchomości pozwala uzyskać zyski przez dłuższy czas. Jednak i w tym okresie można odnotowywać straty wynikające z konieczności przeprowadzania remontu czy innych działań, które prowadzą do zagospodarowania danego lokalu.
Jak finansuje się zakup nieruchomości? Można to robić na dwa sposoby, choć często wykorzystuje się możliwość korzystania z dwóch form: kapitały własne oraz kapitały obce. W tym pierwszym wypadku wykorzystuje się oszczędności oraz rezerwy finansowe, część zysku przeznaczonego na inwestycje, czy poprzez uzyskanie wpływów z kapitału zakładowego, na przykład poprzez emisję papierów wartościowych.
Równie często sięga się po kapitały obce i w tym wypadku oczywiście kluczowe znaczenie mają kredyty, obligacje, emisję papierów dłużnych. Korzystać można także z dotacji, czy leasingu.

Inwestowanie pośrednie

Inwestowanie w nieruchomości może mieć również formę pośrednią, czyli polegać na nabyciu udziałów lub akcji przedsiębiorstw inwestujących na rynku. Może także polegać na nabyciu certyfikatów inwestycyjnych, czy zakupie papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Dlaczego inwestuje się w nieruchomości?

Na to pytanie można odpowiedzieć najprościej, jak to możliwe: dla zysku. Jednak taką odpowiedź należałoby uznać za niewystarczającą. Wiele osób zastanawia się, jak zarabiać na nieruchomości. Można to robić poprzez uzyskiwanie zysku po opodatkowaniu z rocznych dochodów z czynszów, cenne są także dochody pozaczynszowe, a zwłaszcza zyski z reklam oraz opłat za parkingi, jak również zwrot kapitału po sprzedaży nieruchomości, czyli cena, od której odjęto koszty transakcji, czy niespłacony kredyt.
Każda nieruchomość może mieć różny stopień dochodowości. Wszystko zależy od jej lokalizacji, typu oraz sposobu jej zarządzania. Ogólnie ujmując tę kwestię, to okazuje się, że w dłuższej perspektywie dochodowość z nieruchomości jest relatywnie niższa niż dochodowość z akcji, ale jednocześnie wyższa niż dochodowość z obligacji.
Inwestycja w nieruchomości może uchronić posiadany kapitał od inflacji. Według licznych specjalistów jest to możliwe, bo właśnie nieruchomości są do tego celu najlepszym obiektem. Zwłaszcza w okresach szczególnie wysokiej inflacji. Dodatkowo zakłada się, że stosunkowo nowe nieruchomości zachowują swoją wartość początkową, a w wielu sytuacjach ją nawet podnoszą. Ta tendencja jest spowodowana wzrostem kosztów budowy oraz oprocentowania kredytu.
Z drugiej strony każda inwestycja musi brać uwagę inflację. W przypadku nieruchomości wszystko zależy od rodzaju budynku.
O wartości nieruchomości w dużym stopniu mówi także włączanie tych aktyw do funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych. W ten sposób ocenia się, że wartość nieruchomości będzie rosła wraz z inflacją. Wszystko dzięki powiązania kosztów budowy i stopy inflacji.
Inną korzyścią wynikającą z lokowania pieniędzy w nieruchomości jest możliwość wykorzystania ulg podatkowych. W wielu krajach możemy korzystać z ulg podatkowych, które mają wpływ na ożywienie rynku podatkowego. Ustawodawcy bowiem nie zapominają o inwestorach. Gdzieniegdzie można nawet liczyć na odliczenie od podatku w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego. Odsetki to w takim układzie koszty, które można po prostu odliczyć. W ten sposób można zmniejszyć rzeczywisty koszt kredytu i szybciej czerpać realne korzyści z inwestycji. Szczególnie do inwestowania zachęcają przykładowo Stany Zjednoczone, w których podatek od nieruchomości może być odliczony od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W ten sposób atrakcyjność inwestowania jest jeszcze wyższa.
Inwestowanie w nieruchomości daje też inne korzyści. Pozwala uzyskać pieniądze zaciągnięte pod kredyt, nazywane zabezpieczeniem hipotecznym. W ten sposób w krajach rozwiniętych można osiągnąć aż 60-90% wartości nabytej nieruchomości. To daje szerokie perspektywy inwestycyjne. Pieniądze w ten sposób osiągnięte mogą posłużyć do dalszych inwestycji.
To najważniejsze zalety inwestowania w nieruchomości. Są jednak też inne. Przykładowo spore znaczenie ma zabezpieczenie kapitału przed kradzieżą, uszkodzeniem, czy zgubieniem. Można liczyć też, że zakupiona nieruchomość podniesie nasze poczucie bezpieczeństwa.

Wady inwestowania w nieruchomości

Żadne rozwiązanie nie ma samych zalet. Są też wady, które sprawiają, że inwestowanie w nieruchomości ma także gorsze strony.
Na pierwszym miejscu trzeba wymienić niepodzielność inwestycji oraz konieczność zgromadzenia znacznego kapitału, by móc w ogóle rozważać inwestycje w rynek nieruchomości. Niestety problem może pojawiać się także na etapie sprzedaży, czy w okresach recesji, kiedy wielu właścicieli nieruchomości jest zmuszanych zaniżać ceny posiadanych budynków/mieszkań/lokali, by w ogóle znaleźć nabywcę.
Nie ma ponadto możliwości sprzedaży części kapitału. Inwestor skupujący akcje, złoto, obrazy, itd. może to zrobić, w przypadku akcji niestety nie jest to takie proste. Można oczywiście przezwyciężyć tę wadę, ale jedynie poprzez zaciągnięcie hipoteki na nieruchomość, czy pozyskując współwłaściciela.
Minusem tej formy inwestowania jest również konieczność dość angażującego zarządzania. Już na samym wstępie potrzebny jest czas oraz wiedza, by zebrać odpowiednie informacje dotyczące analizy danych na rynku, następnie konieczne jest podejmowanie decyzji dotyczących nieruchomości. Budynek trzeba doglądać, modernizować, przeprowadzać remonty, starać się o najemców, podpisywać umowy najmu, kontrolować ewentualnie kredyt.
Czas odgrywa zasadniczą rolę w zbywaniu nieruchomości. W porównaniu z innymi lokatami sprzedaż lokali trwa zdecydowanie dłużej. Niestety bardzo wyraźnie daje się do we znaki w okresie kryzysu, kiedy realna wartość nieruchomości maleje, a możliwości jej sprzedaży są bardzo ograniczone. W tym miejscu trzeba też wspomnieć o ryzyku inwestycyjnym, szczególnie związanym z kryzysem krajowym (regionalnym), niemożnością spłaty kredytu, nieoczekiwaną inflacją, wygaśnięciem umów najmu, wzrostem stóp procentowych, niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi powodującymi uszkodzenia budynku, szybkim zużyciem nieruchomości, nadpodażą nieruchomości, wzrostem opłat obowiązkowych, zmianą ulg podatkowych, itd. Inwestycja w nieruchomość nie jest pozbawiona ryzyka.

Jakie jest ryzyko na rynku nieruchomości?

Ryzyko na rynku nieruchomości jest zróżnicowane. Poziom ten jednak nie należy do najwyższych. Ocenia się go jako średni, niższy niż w przypadku akcji oraz wyższy niż w przypadku obligacji. Dla sektora budowlanego znajduje się na poziomie 3,69%, dla sektora handlowego 5,66%, a dla sektora przemysłowego 4,18%.

Kto inwestuje w nieruchomości?

Najczęściej inwestorami na rynku nieruchomości są użytkownicy nieruchomości, którzy kupują lokale dla własnych celów, do zaspokojenia własnego poczucia bezpieczeństwa. Drugą grupą są inwestorzy, którzy skupiają się na wynajmie nieruchomości, czerpiąc korzyści finansowe z tego tytułu. Mniejszą grupą są spekulanci, którzy kupują nieruchomość po to, by uzyskać szybki zysk finansowy. Są też inwestorzy-aksjonariusze, którzy lokują kapitał w akcje firm inwestujących na rynku nieruchomości.
W nieruchomości inwestują zarówno instytucje indywidualne, jak również osoby indywidualne. Ta pierwsza grupa lokuje swoje finanse przede wszystkim w mieszkania, ta druga grupa oprócz tego kupuje nieruchomości komercyjne.
Czy warto inwestować finanse w nieruchomości? Rynek pokazuje, że tak. W ten sposób możemy bowiem inwestować bezpośrednio lub pośrednio i jednocześnie czerpać wiele korzyści, także długofalowych. Może to być forma dodatkowa lokowania pieniędzy lub całkowicie zastępująca zakup popularnych akcji i obligacji.

http://inwestujtu.pl/inwestowanie-nieruchomosci

wtorek, 29 kwietnia 2014

Warszawa buduje nowe mieszkania

Nasza stolica ulega ciągłym przeobrażeniom i wciąż się rozbudowuje a jest to wynikiem zapotrzebowania rynku na nowe mieszkania, to właśnie ten rynek dyktuje konieczność pozyskiwania nowych terenów pod zabudowę.

Ostatnio modną propozycją stają się zamknięte osiedla z dobrze rozbudowaną infrastrukturą pozwalające ich mieszkańcom na zaspokojenie podstawowych potrzeb do nich należą chociażby: przedszkola, żłobki, szkoły czy sklepy.Kiedy przeglądamy oferty pod kątem lokalizacji nie trudno zauważyć, że coraz więcej takich miejsc powstaje na obrzeżach Warszawy.
Dzielnice takie jak Wawer, Białołęka czy Wilanów to właśnie przykłady dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz z całą infrastrukturą, choć jeszcze z nie bardzo rozbudowaną siecią dróg dojazdowych do centrum.
Standard proponowanych mieszkań na takich osiedlach jest wysoki z uwagi na oczekiwania klientów.
Te nowo pozyskane tereny pozwalają również na budownictwo jednorodzinne i możliwość zakupu działek pod taką właśnie zabudowę.

Nowe mieszkania w Warszawie to szeroki zakres ofert dla przyszłych nabywców poszukujących mieszkań o wysokim standardzie ale też i za przystępną cenę.
Pozyskane tereny pod zabudowę mieszkaniową dotyczą również starszych dzielnic takich jak Praga Północ, Praga Południe, Mokotów czy Bielany, jednak z uwagi na ich lokalizacje bliżej centrum miasta pozwalającą również na szybkie przemieszczanie się ceny nowych mieszkań są tu wyższe.
http://dompress.pl/
Nowoczesne, eleganckie i funkcjonalne nowe mieszkania sprawiają, że chcąc uciec od zgiełku centrum poszukiwane są przez nabywców lokale budowane na obrzeżach Warszawy.

środa, 16 kwietnia 2014

Sprawdź księgę wieczystą nieruchomości którą chcesz nabyć

Dla osób wtajemniczonych w zagadnienia nieruchomości polecam stronę na której można sprawdzić szczegóły księgi wieczystej danej nieruchomości, oczywiście do sprawdzenia tych informacji potrzebny jest jej numer ale jeśli ktoś chce sprzedać nieruchomość i nie ma nic do ukrycia bez problemu powinien nam udostępnić takowy numer.
ekw.ms.gov.pl

piątek, 28 marca 2014

Dla dobrych negocjatorów dobry artykuł

To dobra informacja dla nabywców mieszkań. W transakcjach przeprowadzonych w maju i czerwcu na warszawskim rynku wtórnym widoczny jest znaczący wzrost możliwości negocjowania ceny. Mimo to wydłużył się czas oczekiwania na nabywcę.
Majowe i czerwcowe transakcje na rynku wtórnym w Warszawie przyniosły nieoczekiwany wzrost średniego pułapu negocjacji ceny ofertowej. Należy podkreślić, że jest drugi w kolejności najwyższy wynik w historii publikacji przedmiotowych danych, czyli od początku 2009 r. W przeprowadzonych w tym czasie transakcjach kupującym udało się wynegocjować średnio 3,8 proc. ceny wystawionej przez sprzedających. – Pamiętajmy, że w rzeczywistości kupujący obniżali ceny w jeszcze większym stopniu. Zdarza się, że cena oferowana na początku ekspozycji oferty, przed jej zgłoszeniem do biura pośrednictwa, bywa wyższa, dodaje Mariusz Kania, prezes agencji Metrohouse. 
W zaledwie kilku zarejestrowanych transakcjach udało się wynegocjować więcej niż 10 proc. ceny początkowej. Na najwyższe upusty mogli tym razem liczyć nabywcy mieszkań w budynkach z lat 80-tych. Niektóre negocjacje sięgały nawet 15 proc. Nie wszystkim jednak udawało się odchodzić od stołu negocjacyjnego w dobrych humorach. W co dziesiątej transakcji kupującym nie udało się wynegocjować nawet najmniejszej kwoty. Bezskuteczne negocjacje zazwyczaj dotyczyły mieszkań o powierzchniach nie przekraczających 45 m kw. 
Aby sprzedać mieszkanie nadal potrzebna jest duża doza cierpliwości. Do 162 dni wzrósł przeciętny czas oczekiwania na transakcję. Rekordzistą jest klient, który prawie trzy lata czekał na sprzedaż swojego trzypokojowego mieszkania na Woli o powierzchni 118 m kw. Twarde stanowisko negocjacyjne pozwoliło na sprzedaż mieszkania po cenie ofertowej. Nieco mniej, bo 2,5 roku trwała sprzedaż 4-pokojowego mieszkania w nowym budownictwie na Ursynowie. Statystycznie co siódme mieszkanie sprzedawane w Warszawie musi oczekiwać na sprzedaż dłużej niż 12 miesięcy. Do głównych przyczyn przedłużającej się sprzedaży należy zaliczyć nieprzystające do warunków rynkowych oczekiwania cenowe właścicieli mieszkań, mało funkcjonalny rozkład lokalu, a także duża powierzchnia mieszkania, która jest poszukiwana przez ograniczoną grupę nabywców. 

http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/97114,Kupno-mieszkania-w-Warszawie-mozna-negocjowac,1,80,1.html 

czwartek, 27 lutego 2014

Mieszkać na Mokotowie

Mokotów to jedno z bardziej luksusowych miejsc w Warszawie. Mamy tutaj mnóstwo ciekawych zabytków, miejsc historycznych i kulturowych. Mieszka tu bardzo wiele znanych ludzi radia i telewizji. Z tego powodu mieszkania na Mokotowie są tak bardzo pożądane przez mieszkańców Warszawy.

Pola Mokotowskie to jedno z piękniejszych miejsc w stolicy, nad którym naprawdę warto się pozachwycać. Dzielnica Warszawy ta jest idealna na spacer, zabawę w luksusowym klubie, smaczny obiad w restauracji. To świetne miejsce do zamieszkania dla każdego, kto chce mieć wszędzie blisko – do parku, na uczelnie, do centrów handlowych czy do metra.

W stolicy nie brak ciekawych miejsc, ale to zasługuje na jedno z pierwszych. Mieszkania na Mokotowie to bardzo luksusowe propozycje dla wymagających. Osiedla zamknięte bardzo często mają dla swoich mieszkańców kryte baseny, siłownie i wiele innych atrakcji z których n,a pewno skorzystać warto. Każde osiedle wyróżnia się stylem, kształtem budynków, kolorami. Dlatego warto poznać je wszystkie, aby znaleźć to najlepsze dla siebie.


Zauważmy, że mokotowskie mieszkania są doskonale wykończone. Każde wygląda zupełnie inaczej. Widać tutaj pomysłowość architekta wnętrz i kunszt wszystkich fachowców. Doskonale przygotowane, pięknie wyglądające, zachęcające do zamieszkania. Wybierając mieszkanie na Mokotowie stawiamy na jakość i wygodę dnia codziennego. Stąd łatwo i szybko dotrzemy gdzie tylko chcemy. Prawdziwe mieszkania na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

środa, 26 lutego 2014

Rynek mieszkaniowy w Polsce

Rynek mieszkaniowy w Polsce powoli się rozrasta o nowe osiedla i inwestycje deweloperskie. Ceny nieruchomości idą bardzo powoli do góry, dlatego wciąż jest to dobry moment, aby kupić sobie mieszkanie w dobrej cenie lub też zainwestować w nieruchomości.

Decyzja o zakupie pierwszego własnego mieszkania jest z pewnością jedną z najtrudniejszych. Nie ułatwia tego fakt, że obecnie Polacy mają do spłacenia aż 1,8 miliona kredytów hipotecznych. Oznacza to, że tyle właśnie osób mieszka w mieszkaniu lub domu zakupionym na kredyt. Tylko niewiele osób stać na własne mieszkanie bez finansowania go kredytem. Dlatego trzeba dobrze się zastanowić czy i nas stać na kredyt, który będziemy spłacać przez kolejne 20 lat.

Jeśli jednak przemyśleliśmy wszystkie za i przeciw zakupowi mieszkania trzeba jeszcze znaleźć idealne miejsce do życia. Dla wielu osób bardzo ważna jest lokalizacja nieruchomości. Musi być blisko do pracy, szkoły czy do rodziny. Albo wręcz przeciwnie, musi to być cicha okolica, do której dojechać można tylko własnym samochodem. Kolejna kwestia to ustalenie ile pokoi lub metrów kwadratowych będzie nam potrzebnych. Zbyt małe mieszkanie jest problematyczne, z kolei kupując zbyt duże poniesiemy większe koszty, a część lokalu będzie nieużywana.


Bardzo ważne jest ustalenie ,czy chcemy mieszkanie z rynku wtórnego czy z nowej inwestycji. Przede wszystkim różnice są w cenie i w stanie mieszkania. Nowe wymaga tylko urządzenia, a używane nawet kapitalnego remontu. To tylko kilka czynników, na które musimy zwrócić uwagę kupując mieszkanie.  

wtorek, 25 lutego 2014

dom czy mieszkanie część.2

A propos mojego posta znalazłem też ciekawą rozprawkę w tym temacie, cytuję:
"Pamiętacie, jak w jednym z wpisów porównywałem koszty związane z posiadaniem mieszkania w centrum i na obrzeżach?  Otóż pojawił się tam ostatnio komentarz z taką oto zagadką:
Oj, ja też mam że tak powiem problem na przyszłość…
Kupno mieszkania w mieście czy budowa domu.
Załóżmy że z mężem będziemy mieli prace w tym samym mieście i… albo kupujemy tam mieszkanie z rynku wtórnego 3 pokojowe za ok 150 tyś + remont.
Lub budujemy dom 18km od miejsca pracy na działce od rodziców.. koszt domu – cholera go wie ile 300-500tys, taki około 120 metrowy.
Od dziecka mieszkam na wsi i jest fajniee.. :) przyszły mąż choć mieszka w małym mieście w bloku zawsze bardzo chciałby na wsi.
Tylko.. 18km do pracy – trzeba mieć 2 samochody, koszt paliwa przy małym aucie coś ok 300-400zl *2 plus ich utrzymanie itd., to za te pieniądze mogłabym już czynsz płacić w mieście.
W mieście pewnie poruszalibyśmy się rowerami lub komunikacją miejską więc wystarczyłoby jedno auto na wypady rodzinne.
Gdy będą dzieci to rozwój ich w mieście chyba lepszy, choć niekoniecznie :) bliżje szkoła, dodatkowe zajęcia.. za to u mnie na wsi większość dzieci potrafi jeszcze żyć bez komputera itd., w mieście o to bardzo ciężko :)
no i tu pytanie, gdzie będzie taniej i wygodniej?
Coś mi się zdaję że w mieście wcale życie nie jest droższe.
Ale gdzie byłoby lepiej, przyjemniej.. pewnie na wsi :)
Co o tym myślicie?
Zamiast odpowiadać na komentarz, wysłałem do jego autorki maila z pytaniem, czy zechciałaby zostać „bohaterką” jednego z wpisów. Po twierdzącej odpowiedzi i zdobyciu przeze mnie dodatkowych informacji, pytanie „w pigułce” wygląda następująco: „co się bardziej opłaca: kupno mieszkania za 180.000 zł (160.000 + 20.000 remont) blisko miejsca pracy, czy budowa domu za 350.000 zł 18 km od miejsca pracy”. Po kilku mailach tak właśnie zmodyfikowaliśmy kwoty, bazując na ofertach sprzedaży mieszkań i szacunkowych kosztach budowy domu.
house_vs_apartment_2
Magda deklaruje, że mieszkanie kupiliby bez kredytu. Postawienie stanu surowego domu również nie wymagałoby wsparcia finansowego. Później rozciągnęliby wykończenie na kilka lat, finansując je z bieżących przychodów. Różnica w kosztach zapewnienia sobie dachu nad głową wynosi więc:
350.000 zł – 180.000 zł = 170.000 zł
Spora przewaga mieszkania, ale to i tak nic w porównaniu do sytuacji, kiedy musieliby się posługiwać kredytem. W takim wypadku różnica byłaby ponad 2-krotnie większa, a comiesięczne obciążenie naprawdę znaczące (~ 950 zł w przypadku mieszkania, ~ 2200 zł w przypadku domu). Nie będę w tym wpisie kontynuował wątku kredytu, bo nie jest to tematem rozważań czytelniczki, a poza tym skomplikowałoby obliczenia."
także sami pomyślcie, jest wiele do przemyślenia..

Mieszkanie czy dom?

Przysłowie mówi "wolnoć Tomku w swoim domku" i wydawałoby się, że posiadanie własnej willi to marzenie każdego. Okazuje się jednak, że dla wielu osób znacznie lepszym rozwiązaniem jest mieszkanie w bloku wielorodzinnym.

Dom nie dla każdego

"Mały, biały domek wciąż mi się śni" śpiewał niegdyś Mieczysław Fogg. Rzeczywiście chyba każdemu zdarzyło się rozmyślać nad własnym domem, w którym można żyć po swojemu i nie przejmować się zbytnio sąsiadami. Czar pryska, kiedy spojrzeć na to z bardziej praktycznego punktu widzenia. Koszty zakupu działki w atrakcyjnej lokalizacji (mało kto chciałby mieszkać na odludziu) i budowy są dziś bardzo wysokie. Decydując się na gotowy dom tak naprawdę kupujemy kota w worku, bo na ogół nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka wychwycić wszystkich jego mankamentów. Do tego dochodzą podatki gruntowe, a także konieczność samodzielnego zarządzania nieruchomością (np. zawierania umów z dostawcami mediów, zlecania robót remontowych, dbania o porządek na terenie posesji).

Mieszkania dla wygodnych


Mieszkanie w budynku wielorodzinnym to z pewnością tańsza i mniej kłopotliwa alternatywa. Owszem, musimy liczyć się z przestrzeganiem norm sąsiedzkiego współżycia (cisza nocna, utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku itp.). Z drugiej strony wnosząc opłaty z tytułu czynszu jesteśmy zwolnieni z szeregu obowiązków (przykładowo nie musimy pilnować terminów wywozu śmieci, szukać fachowców od naprawy pękniętej rury kanalizacyjnej czy pamiętać o obowiązku deratyzacji). Mamy także więcej okazji do kontaktów z innymi ludźmi, wzajemnej pomocy, a nawet tworzenia trwałych relacji.